AHMED IMAMOVIĆ PISAO PJERU ŽALICI: VAŠA PORODICA KS GODIŠNJE KOŠTA 150.000 KM

Mora da bi i superslavni Pablo Picasso, da je ovdje i da je živ, rekao: "Mašala, gospodine Pjer!", napisao je Imamović

Reditelj Ahmed Imamović, koji je ranije pokrenuo pitanje ispravnosti diploma reditelja Danisa Tanovića i fotografa Damira Šagolja, a koji su od prošle godine profesori na Akademiji scenskih umjetosti, otvorenim pismom obratio se dekanu Akademije scenskih umjetnosti Pjeru Žalici.

Pismo u nastavku prenosimo u cijelosti:

– Uvaženi i cijenjeni dekane, poštovani gospodine Žalica,

Vaša reakcija i objašnjenje po pitanju statusa Danisa Tanovića i Damira Šagolja, čiji izbor i zasnivanje radnog odnosa je osporila Inspekcija Kantona Sarajevo zbog evidentnih i brojnih propusta i nezakonitosti kod provođenja konkursne procedure i Vaša nedavna izjava koju ovom prilikom citiram doslovno: “Kod nas bi i Pabla Picassa proglasili nekompetentnim da predaje na Akademiji likovnih umjetnosti”, ponukali su me da se opet obratim našoj javnosti, kako bismo učinili stvari jasnijima, mada je ovdje sve odavno jasno!

Ovakve “vickaste i tragikomične” izjave koje plasirate Vi i uvaženi rektor gospodin Škrijelj su apsolutna demagogija kojom nas pokušavate udaljiti od stvarnih problema koje ste sami stvorili, a čitaoci bi možda trebalo da pomisle: “Nije kriv onaj koji je pustio goluba, nego onaj koji je čuo”. Međutim, dobro je znano da se ovakve priče plasiraju kad se želi zataškati smrad.

Podsjećam vas da niko ni u jednom trenutku nije postavljao pitanje kompetencija, jer naravno da nije ni upitno da li bi ih pokojni Picasso imao, kao što nije upitno da li ih (kompetencije) imaju uvažene kolege Tanović i Šagolj. Pa, evo da kojim čudom Picasso oživi, on bi mogao predavati, ali ne bi mogao imati neko od nastavno-umjetničkih zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor. Odnosno, slavni Picasso bi mogao da bude predavač sa zvanjem saradnik iz prakse. Sve to kažu zakonski propisi. Ali kad ste već “otkopali” mrtva čovjeka, hajde da maštamo i dalje: Da je kojim slučajem Picasso ovdje i da je živ, a da ste Vi dekan, da je uvaženi gospodin Škrijelj rektor, koje nastavno naučno zvanje bi Picasso mogao da dobije? Molim da se ovom prilikom ne obraća pažnja na diplomu i uvjerenje o ekvivalenciji, ili o nostrifikaciji, zar je bitno? Siguran sam i intimno ubijeđen da veliki Picasso tako što sebi ne bi dozvolio. Evo i ja ću da spomenem nekog iz plejade mrtvih, meni dragu rahmetli nanu Aišu, koja bi na ovakvu Vašu, ali i na izjavu (filmskog naslova) vama nadređenog i cijenjenog rektora gospodina Škrijelja rekla: “Kad nemaš ništa pametnije da kažeš, bolje ti je da uspeš vode u usta”.

Vi ste, poštovani dekane, gospodine Žalica, baš kao i vama nadređeni rektor, gospodin Škrijelj, plaćeni da zakonito i savjesno obavljate vaše funkcije, dakle da djelujete po zakonu, a ne da u duhu demagogije, pričate nimalo smiješne viceve u medijima, te svojim izjavama vrijeđate inteligenciju ljudi u sredini u kojoj vrlo dobro živite iz sredstava budžetskih obveznika.

Dozvolite mi da Vas upitam, cijenjeni dekane, gospodine Žalica, molim Vas da mi pojasnite vašu izjavu u vezi s gospodinom Pablom Picassom, šta znači to “kod nas”? Čini se da vaša izjava ide u smjeru jedne površne teze da je Sarajevo otjeralo mnoge zaslužne građane i zato Vas podsjećam da su ti ljudi prije rata bili dio jedne druge države, te da je Beograd kao glavni grad te države, tj. njen centar imao više “kajmaka”, pa su neki iz ekonomskih, neki drugi iz ljubavnih, a neki možda iz ideoloških razloga odlazili odavde, ali odlazili su svojom slobodnom voljom. Vi sigurno niste zaboravili da na Akademiji scenskih u vrijeme kad ste vi, a poslije i kada sam ja studirao, predavači su bili: akademik Abdulah Sidran, jedan od najznačajnih evropskih scenarista, i Goran Bregović, jedan od najuspješnijih kompozitora fimske muzike u svijetu, ali niti jedan od njih dvojice nije mogao imati nastavno-umjetničko zvanje, jer nisu imali diplome, nego su obojica bili predavači – saradnici iz prakse. Oni su prenosili znanje studentima i redovno dolazili na svoja predavanja (iako ovo posljednje nije uobičajna praksa pojedinog nastavnog osoblja na Akademiji, na kojoj trenutno obnašate najznačajniju ulogu).

Poštovani dekane, pitam vas i uvaženog rektora Škrijelja da mi pojasnite kako to tvrdite da sam ja eliminiran na konkursu zbog “nepotpune” dokumentacije, a u isto vrijeme prešućujete vašu izvanzakonitu (nezakonitu) i diskriminatorsku odluku da primite kandidate čiji je sporni dio dokumentacije “nezakonito ekvivalentan” i kandidata koji nije imao potpunu dokumentaciju? (Napominjem da je “nezakonita ekvivalentnost” obavljena pod krovom ASU i UNSA).

Pitanje postavljam nakon moja tri krajnje dobronamjerna obraćanja i upozorenja u kojim sam Vas pozvao na internu reviziju i interno poništavanje štetnih Odluka i to bez ikakvog prethodnog obavještavanja i zahtjeva inspekcijskog nadzora na ASU i UNSA.

Možda Vi, dekane Žalica i rektore Škrijelj, smatrate da upošljavanje cijele porodice Žalica (tri člana: dekan, supruga i sin) na UNSA (Univerzitet u Sarajevu) nije nepotizam, već njegovanje tradicionalne brižnosti i ljubavi prema svojim najbližim. O novčanim iznosima i ciframa, da pojasnim, osnovica vaše plaće iznosi 2.835,00 KM na ASU UNSA, osnovica plaće vaše supruge iznosi 2.835,00 KM na ASU UNSA, osnovica plaće vašeg sina iznosi 1.354,50 KM na ALU UNSA, što u osnovici svih plaća vašeg kućnog budžeta ispada 7.024,50 KM neto mjesečno (preuzeto sa: www.anticorrupiks.com/registarZaposlenih), pa još kada se ovome pridoda minuli staž, topli obrok, karta za prijevoz, rad u raznim komisijama, te vaša naknada za obnašenje funkcije dekana, ovaj se novčani iznos penje na više od 10.000,00 KM neto mjesečnih prihoda za “Žalica d.o.o.”. A to znači da u bruto iznosu na nivou godine, vaša familija (Žalica) porezne obveznike Kantona Sarajevo košta “skromnih” cca. 150.000,00 KM. Treba dodati ovome da ste Vi i predsjednik nadzornog odbora Kamernog teatra, što vam pored mjesečne naknade pruža savršenu priliku da režirate predstavu kad vam je to potrebno kao uvjet za reizbor u nastavno-umjetničko zvanje, te još uz to dobijete i honorar za režiju iste, a troškove produkcije pokrije teatar koji je svakako na budžetu KS.

Mora da bi i superslavni Pablo Picasso da je ovdje i da je živ rekao: “Mašala, gospodine Pjer!”.

Poštovani dekane Žalica, vi ste kao “snalažljiv” čovjek, pored svih silnih obaveza i osnivač, a i suvlasnik privatne firme zajedno sa trojicom vaših kolega, redovnih profesora na ASU. Tačnije rečeno, jednog ste umirovili da ga sklonite, uskraćujući mu tako mogućnost staža Emeritusa onda kada ste postali dovoljno moćni, a on vjerovatno postao smetnja. E ta vaša firma, Refresh d.o.o. je u periodu od 2009. godine do 2013. godine od Fondacije za kinematografiju FBiH primila isplate u ukupnom iznosu od 1.052.656,00 KM:

2009. REFRESH – Dugometražni igrani film “Krasta”, scenario i režija: Srđan Vuletić – 150.000 KM

2010. REFRESH – Dugometražni igrani film “Tuđa krv” – scenario i režija: Pjer Žalica – 150.000 KM

2010. REFRESH – Dugometražni igrani film “Zehra i Fortuna”, scenario i režija: Pjer Žalica – 500.000 KM

2012. REFRESH – Dugometražni igrani film “Zehra i Fortuna”, scenario i režija: Pjer Žalica – 102.656 KM

2013. REFRESH – Dugometražni igrani film “Zehra i Fortuna”, scenario i režija: Pjer Žalica – 150.000 KM

Ništa u ovoj dokumentovanoj, a ovdje predočenoj tabeli ne bi bilo čudno da su dobijena sredstva iskorištena za ono za što su dodijeljena. Međutim, od 2009. godine pa do dana današnjeg niti jedan od finansiranih projekata nije snimljen, niti je cjelokupni iznos novca vraćen kako propisuje Pravilnik o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju FBiH. Radi podsjećanja na gore navedeno dostavljam vam i Odluke o dodjeli sredstava, a moguće je preuzeti i na: (www.fondacijakinematografija.ba).

Pored toga, prošle godine ste aplicirali na konkurs Fondacije za kinematografiju FBiH, ali ovaj put sa novim pravnim subjektom (udruženjem) pod nazivom “FORUM”, te dobili sredstva u iznosu 470.000,00 KM (četristo sedamdest hiljada konvertibilnih maraka, plus 90.000,00 KM od Ministarstva kulture i sporta KS, koji također još niste snimili, prenosi Faktor.

S punim demokratskim pravom pitam vas, poštovani dekane Žalica, ali i vašeg nadređenog poštovanog rektora Škrijelja: “Da li mislite da ste vi zaista dostojni da obnašate dužnosti za koje vas plaćamo mi građani i poreski obveznici KS?”

Dešava se nešto sumnjivo, a mene zanima zašto odgovorni ne odgovaraju?

Možda se varam, ili možda sve to mi ne plaćamo, nego iz velike zahvalnosti prinosimo kao darove vama, zato što postojite kao autohtona kantonalna božanstva obrazovanja, nauke i kulture? Mit o vama je sveta istinita priča u koju svi mi građani Kantona Sarajevo treba da vjerujemo, jer vi ste stariji od Kantona, entiteta, države, a možda čak i od Čak Norisa, ali se o vama ne smiju pričati vicevi. Vaše je pravo da zaobilazite zakon, odnosno “iznilazite” rješenja, da zapošljavate, otpuštate, dodjeljujete tendere i sl. po ličnom nahođenju.

Da li vi poštovani dekane Žalica i rektor Škrijelj treba da raspolažete sa 2.500.000,00 KM (dva milijuna i petsto hiljada konvertibilnih maraka) sredstava koja sufinansira UNDP, te sredstvima koja će obezbjediti Vlada Kantona Sarajevo u rebalansu bužeta za 2019. godinu za završetak i opremanje nove zgrade ASU, te nabavku skupocjene opreme? (Kompletan projekat cca. 10.000.000,00 KM, riječima: deset milijuna konvertibilnih maraka)

Nakon mog saznanja o svim dešavanjima na ASU i raznim namještanjima na UNSA, što je samo kao nesporno i potvrđeno nalazom kantonalne inspekcije, poštovani dekane Žalica i poštovani rektore Škrijelj, pitam Vas evo javnim putem: “Kada ćete odstupiti sa funkcija”?

Sigurno vam nisu draga ovakva pitanja, jer takvima kao što ste Vi ne paše kada ih se nešto pita, kada im se traže objašnjenja, kada se oštećeni na konkursima žale na neregularnosti: rada komisija, rada dekana i rektora, zloupotrebe službenih ovlasti ili drugim nezakonitostima i mahinacijama… Ali, evo ima onih koji pitaju i to s punim pravom.

Ukoliko neko od naših kolega ili vaših studenta šuti i ne žali se zato jer se vodi logikom “ne talasaj protiv vlastelina na funkciji”, jer “može mi valjati”, “bolje se ne zamjerati” itd., ili vjeruju da će i na njih doći red da dobiju jednom neku paru za film, projekat, a možda uz ludu sreću i funkciju, ili misle da će jednom da “pokupe pokoju mrvicu sa trpeze nakon što su božanstva već sve izjela “, ja im poručujem: “Možda bude, al’ u nekom ljepšem drugom životu, a možda ni tada”.

Očigledno se na ASU i UNSA-i, rukovodi atmosferom straha i prijetnji, bez komunikacije koja je izostala u potpunosti. Rukovodi se logikom “zadovoljnih robova” ali kod očitih nezakonitosti i nepravdi i takav “rob” će se pobuniti, sa apsolutnim pravom, budite sigurni u to!

Na koncu, svako ima pravo na vlastito mišljenje, to nije sporno, ali nema pravo na vlastite činjenice!!!

Ahmed Imamović

P.S.

Informiram vas da ću postupiti kako sam vas izvjestio pismenim putem 15. jula 2019.godine nakon odgovora o izvršenom inspekcijskom nadzoru na ASU i UNSA, a na koji (između ostalih) nikada niste odgovorili kako vi, poštovani dekane Žalica, tako ni cijenjeni rektor Škrijelj.

Hayat pratite putem aplikacija za iPhone/iPad & Android uređaje, a sve naše kanale gledajte UŽIVO putem servisa 'GLEDAJ Hayat' na aplikacijama i portalu. Sve propuštene emisije i najbolje serije unaprijed gledajte u videoteci ‘Hayat PLAY’.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu hayat.ba krši vaše autorsko, lično ili drugo pravo ili interes, možete zahtijevati objavu odgovora ili ispravke. Slučaj će biti u najkraćem roku razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni ili ispravljeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe. Sve pritužbe kao i prigovore možete slati na e-mail adresu digitala@hayat.ba. Materijal poslat na ovu e-mail adresu će se smatrati pravovaljanim. Svi drugi oblici prigovora neće se smatrati relevantnim i portal hayat.ba nema obavezu postupiti po istim.

NAJNOVIJE

MILANOVIĆ U DRVARU HVALIO TUĐMANA I NJEGOVE SARADNIKE I PORUČIO: KO...

0
Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović učestvovao je danas u obilježavanju 31. godišnjice osnivanja 103. brigade Hrvatskog vijeća obrane Derventa.