AJDINOVIĆ ZA HAYAT: KONTROLISANI FRIZERSKI SALONI, NISU IZREČENE NOVČANE KAZNE

Anis Ajdinović, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove bio je gost emisije Dobar dan BiH.

Ajdinović je govorio o ublažavanju mjera, situaciji u ovoj federalnoj ustanovi te šta nas čeka u budućnosti u borbi sa koronavirusom.  

Piše: Faruk Durmišević

Vi ste, zajedno sa uposlenicima Federalne uprave za inspekcijske poslove među ljudima koji su zaista neumorno i konstantno radili posljednjih više od dva mjeseca, bili na prvoj liniji odbrane, moramo priznati na licu vam se taj umor ponekad dao primijetiti, ali na djelima nije – došli smo u situaciju da pričamo o ukidanju određenih mjera. Da li se vaš posao s tim procesom umanjuje ili povećava?

  • Kada kažemo da se umor mogao primijetiti ro je znak da smo i ja i sve moje kolege inspektori, njihove olege pomočnici oni koordinatori koji su još uvijek tu da osiguraju 24h inspekcijski nadzor na 14 graničnih prijelaza. Imamo  u praksi ove naredbe, stavljanje van snage ovih  naredbi kojima su bile određene mjere upućene prema graanima ali naravno i prema institucijama koje su te mjere trebale provoditi.  Te aktivnosti koje imamo danas na graičnim prijelazima one su u istom nivou i kapacitetu kakve su bile do prije 10-15 dana nakon što smo imali mjeru karantena koja je ukinuta tako da 700-600-500 do 700 se kreće broj putnika, državljana BiH koji uđu  BiH. Popuštanjem ovih mjera, ublžavanjem ovih mjera da smo omogućili odrđeenim privrednim subjektima da rade, nama se posao zakomplikovao povećao  tako da je pored granične potrebno osigurati i unutranju kontrolu u FBiH tako i građane i korisnike tih usluga i kupce th poizvoda. Tako da  sanitarno eppidemiološkog-higijenskog nadzora i Federana uprava za inspekcijske poslove sa  iscrpljenim kadrovskim kapacitetima morati više participirati u tim aktivnostima i svakako da se oslanjamo na pomć kolega iz kantonalnih uprava za inspekcijske poslove u zajedničkim poslovima i obavljamo ove aktivnosti.  To smo zajedno radili kod frizera, naših obrtnika i kod nekoliko trgovina. U tm aktivnostima morat ćemo nastaviti i u narednom periodu jer imamoo niz, lepezu drugih privrednih subjekata. Tako da za narednu sedmicu pored  nabrojanih  imat ćemo i u ugostiteljskim objektima. Nalagat ćemo našim privrednim subjektima da moraju držati fizičku distancu i obavezne zaštitne opreme.

Kad već spominjete ugostiteljske objekte, da li su građani opustili? Šta su eventualne posljedice?

  • Možemo vidjeti sinoć na portalima i kroz medije da je dosta građana izašlo na ulice. Lično sam i ja dao sebi dao za pravo da sa građanima provedem vrijeme na ulicama i vidim kako su građani reagovali na ovu mjeru FUCZ koja je došla kao mjera u odnosu na preporuku Federalnog ministarstva zdravstva. Mogu ja reći da sam prmijetiti da su građani  građani držali distancu, odgovorno su se ponašali. živali su, opuštali se uz kafu, čajeve i piće. Prilikom sjedenja u ugostiteljskom objektu i konzumirajući ono što nude u batama, terasama hotela, nije obavezno nošenje maske. Bitna je distanca od metar i po odnosno dva metra. Moram pohvaliti građane ne samo za sinoć, nego i za sva ova protekla dva mjeseca.  Zaista su se ponašali disciplinirano i da nije bilo toga ne znam da i bi danas svjedočili ovm optimističnim podacima. Mjere koje su još na snazi da sada ispratimo i u nekom narednom ciklusu da li ublažavaja ili pooštravanja, ja opet neću reći da će biti ublažavanja mjera nakon 14 daa jer ćemo nakon svakih 14 daa održavati sjedicu federalnog kriznog štaba i vidjeti gdje se nalazimo. Znamo da smo omogućili da građani budu češće upućeni jedni na druge, veći intenzitet frekvenciju kretanja. Pratit ćemo te mjere i imat ćemo nakon sedam dana određene pokazatelje. Vjerujte ja ne znam da postoji iti jedan član Federalnog kriznog štaba, kantonalnih koji svakodnevno kada ustane pva informacija    želi da dobije je ta: Koliko imamo zaraženih? Koliko su nam u ovom neznantnom porastu a ne eksponncionalnom? Svaki dan se evo u proteklih mjesec dana obradujemo jer vidimo da smosa građanima kao partnerom, napravili pravi posao u FBiH.

Kazali ste da je inspekcija bila u kontrolama, da ste obišli firzere. Da li je bilo kršenja propisaih mjera? Da li je bilo izrečenih kazni?

  • Jeste bilo kršenja ovih preporuka. Postupanje inspektora, pa i policijskih službenika, moram injih pomenuti i pohvaliti. Nije da se građani i poslovni subjekti kažnjavaju.  Bilo je kršenja propisa ali niko nije kažnjen. Trudit ćemo se da tako i ostane. Idemo sa preventivnim mjerama, upozorenjima, objašnjenjima. Pokazujemo poslodavcima kako poštovati ove mjere, pomoći im prlikom primjene ali i neke jednostavne stvari poput člana tri i člana 10 Zakona  zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti gdje je obaveza preporuka koje su transparentne i javne.  Obaveze su bile propisane i kroz druge propise i sada nema razloga da te obaveze po članu 10  Zakona  budu intenzivnije da se ta obaveza ispunjava od strane privrednih subjekata. Treba održati ove sretne brojke i kako ne bi nakon 14 dana u trećoj fazi umjesto ublažavanja mjera imali vraćanje teških i restriktivnih mjera.

Šta je s građanima i visinama kazni za njih, u slučaju da se ne pridržavaju propisanih mjera?

  • Što se građana tiče, kazna nije visoka. Kazna je 100KM po prethodnoj donesenoj upavnoj mjeri ukoliko ona ne bude ispoštovana. Mada ima i drugih propisa koji su propisali kaznu nepoštivanje upravne mjere inspektora koje su puno više.  Imamo Zakon o inspekcijama FBiH,  kazne se kreću do 10 hiljada KM. Što se tiče kazni za poslodavce one su veće. Kada spominjemo poslodavce znamo da nisu mogli da osiguraju santitarnu knjižicu jer ni Zavdi nisu radili  u punom kapacitetu. Pozivamo ih da osiguraju sanitarnu knjižicu   da ima onaj minimun higijensko-epidemiloških uslova ispunjenih za rad u obrtima. Nailazili smo na poslodavce na koje nisu imali urednu  sanitarnu knjižicu. Najmanje je što želimo da budemo represivni, a želja nam je da poštujemo mjere da nakon 14 dana da smo napravili posao. Da smo drugo poluvrijeme koronavirusa odigrali dobro imamo još ostatak i da emo imati pozitivan rezultat.

Imate li vi dovoljno inspektora da stignu kontrolisati sve što je sad u njihovoj nadležnosti, a obim posla je znamo umnogostručen. Morate voditi računa o svemu. Da li uspjevate?

  • Imamo 167 uposlenika od toga je 100 uposlenika upućeno na prekograničnu kontrolu putnika i kontrolišemo robe i to na onih šest graničnih prijelaza. Zaista jedan veliki dijapazon posla pogotovo na ovim graničnim prijelazima gdje imamo tranzit roba prema Evropi gdje ti prijelazi rade 24h.  To su Bijača i Bosnanski Šamac. Tranzit roba prema HR je omogućen preko GP Izačić, Oraje, Kamensko, Gorica i na ovim prijelazima se odvija ne samo nadzor putnika već i robe. Aktivna je bila  i tržišna inspekcija i to prije pandemije gdje smo kontrolisali rast cijena. Nismo dozvolili da bilo iko profitira da imamo bilo kojeg korona profitera. Imali smo kontinuitet u vršenju kontrola. Dodatno su nam stavljene kontrole preporuka. Mi ne bježimo od toga ali se i ove redovne stvari vraćaju u normalne životne tokove. Imamo zahtjeve da izvršimo kontrole  iz oblast okoliša, iz oblasti pojoprivrede, gradnje, zaštite naradu, poticaje iz 17-18. Vraća se sve u nomalu. Mislim da ćemo se iznjeti sa svim. Suočavamo se sa sve većim kontrolama i uspjevamo nekako izaći s tim na kraj.

Krizni štab je dozvolio rad kinima, dvoranama ali kad smo provjeravali sa pozorištima rekli su da vaša odluka ne propisuje precizno pozorišta, ljudi su zbunjeni.  Da li ovo podrazumijeva i rad za njih?

  • To naredbom propisano je da se stavlja va snage taj fond naredbi. Svi objekti, kina, muzeji, pozorišta, umjetničke galerije njima je omogućen rad.  Postavlja se pitanje na koji način to izvesti. Nemamo precizne naredbe uvijek u svemu. Donose se vrlo brzo. mora se brzo reagovati. Što se  stavljanje van snage odrebi nije tolika brzna kao kad smo je donosili.  Sa sigurnosnog aspekta dobro odvagati stvari i  staviti van snage ovu naredbu. Ono što je bitno kada je u pitanju implementacija ove naredbe jeste ovih 10 kvadratnih metara koje mora biti orgaizovano za svaog posjetioca.   To se odnosi za svakog posjetioca sa svake strane. Na bazi pojašnjenja da se osiguraju naredbe.

Vrtići su počeli sa radom, većina počinje u ponedjeljak – propisane su mnoge mjere, preporučeno održavanje fizičke distance. Jasno je da je tu preporuku gotovo nemoguće ispoštovati pogotovo ako pričamo o jasličkom uzrastu. Jesu li postavljeni realni zahtjevi pred predškolske ustanove?

  • Jako je teško i možda još teže stavljati naredbe van snage.  Za ovo niko nije pripremljen.  Niko nije završio specijalističko usmjerenje i kako donositi naredbe i stavljat van snage. Mi smo jučer razgovarali. Gdin Pehar kaže ko se edukovao na planeti da li je 10 metara kvadratnih za jednog čovjeka.  Da li dijete dolazi u kontakt za drugom djecom i predmetima. Suština je Zakon o zaštiti zdralja, mjereje temperatura, dezinfekcija, dezinskecija. To su preporuke koje se moraju poštovati i da vrtići vode računa o  zdravstveno epidemiloškoj situaciji.

Djeca će školsku godinu završiti online – to je već jasno, to je stav i pojedinačnih, kantonalnih ministarstvava obrazovanja koji smo mogli čuti od odgovornih ministara koji su bili naši gosti, ali studenti, pogotovo oni koji moraju na praktičnu nastavu, neće sve moći završiti online putem. Imate li već predstavu o tome kako će se taj proces odvijati?

  • To je nešto što ćemo u narednom ciklusu mjera definisati kako bi se visokoobrazovnim ustaovama omogućilo da odrade sve što je potrebno kako bi se studentima  da što nije moguće online odrade. Sve s ciljem kako studenti ne bi bli oštećeni i sam nastavni proces  pa ćemo na narednoj sjednici imati jasne instrukcije i naredbe prema visokoškolskim ustanovama.

Među mjerama koje nisu stavljene van snage je rad tržnih centara. S druge strane radi javni prijevoz. Zbog čega ovakva odluka kad gvorimo o poprilično bliskom kontaktu velikog broja ljudi i oba slučaja?

  • Više je tu aspekata koje nas je nagnalo zašto pustiti prijevoz a ne omogućit tržnim centrima. Čak smo došli ui u situaciju da tržnim centrima pustimo rad. Ali, imali smo preporku kriznog štaba  Federalnog ministarstva zdravstva da je javni prjevoz lakše provjetriti da je manjeg kapaciteta i da je lakše ga iskontrolisati te uvjete u kojima se nalaze jer su zatvoreni prostor u pitanju. Po svim preporukama, prostore gdje je veliki broj ljudi a gdje je vještačka ventilkacija je najpogodniji  i najrizčniji za za širenje.

Da li postoji mogućnost da se ponovo mjere vrate?

  • Nažalost postoji. Sve je do nas. Koliko ćemo ovo ozbiljno prihvatiti. Da držimo distanciju, nadam se i da ćemo i dalje ublažavati i da ćemo u junu ovu najrestriktivniju na granici, to je mjera ograničavaja kretanja da ćemo dočekati  i da ćemo tu mjeru staviti van snage  i da ćemo moći da će test ito negativni biti jedan od uslova ulaska u BiH.

Hayat pratite putem aplikacija za iPhone/iPad & Android uređaje, a sve naše kanale gledajte UŽIVO putem servisa ‘GLEDAJ Hayat‘ na aplikacijama i portalu. Sve propuštene emisije i najbolje serije unaprijed gledajte u videoteci ‘Hayat PLAY’.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu hayat.ba krši vaše autorsko, lično ili drugo pravo ili interes, možete zahtijevati objavu odgovora ili ispravke. Slučaj će biti u najkraćem roku razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni ili ispravljeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe. Sve pritužbe kao i prigovore možete slati na e-mail adresu digitala@hayat.ba. Materijal poslat na ovu e-mail adresu će se smatrati pravovaljanim. Svi drugi oblici prigovora neće se smatrati relevantnim i portal hayat.ba nema obavezu postupiti po istim.

NAJNOVIJE