BITKE SU SE VODILE I PROTIV SECESIONISTIČKIH SNAGA FIKRETA ABDIĆA: FORMIRAN PETI KORPUS ARMIJE RBIH

Štab Vrhovne komande Republike Bosne i Hercegovine je 29. septembra 1992. godine izdao naređenje za formiranje Petog korpusa Armije RBiH. 21. oktobra 1992. odlukom Predsjedništva RBiH (Odluka br. 02-111-738/92) formiran je Peti korpus.