BUKVAREVIĆ U DDBIH: REGISTAR SMO USPOSTAVILI NA ZAHTJEV BORACA, SPREMNI SMO POPRAVITI GREŠKE

Jedan od tri glavna zahtjeva demobiliziranih boraca proteklih godina bio je i jedinstveni borački registar.