GENJAC: IZETBEGOVIĆ JE NESPORNI LIDER SDA, NASTOJAĆEMO DA BOŠNJAK BUDE NAČELNIK SREBRENICE

Dostavljanje Godišnjeg nacionalnog programa (ANP) i time aktiviranje Akcionog programa za članstvo (MAP) Bosne i Hercegovine u NATO-u ostaje uslov Stranke demokratske akcije (SDA) za formiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i prije i nakon kongresa Stranke, i nema šanse da se to mijenja, rekao je u intervjuu za Anadolu Agency (AA) Halid Genjac, generalni sekretar SDA BiH i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

O informacijama koje su se pojavile u javnosti da će se stav SDA o formiranju vlasti mijenjati, odnosno da se čeka da prođe kongres SDA, pa da vlast bude formirana, Genjac ima jasan stav.

“Mislim da je to špekulacija. Ja ne znam odakle ona dolazi i kako se nametnula u javnosti. Neko je vjerovatno bio besposlen, pa je analizirao i zaključio da je to vezano sa kongresom SDA. Ta špekulacija će se pokazati netačnom odmah nakon kongresa. Jer, mi ne možemo promijeniti pristup i politiku kada je u pitanju zahtjev za poštivanje Ustava BiH, zahtjev za poštivanje zakona. Mi jesmo imali poslije rata niz kriza i težih možda i od ove, ali po prvi put imamo krizu na način da jedan od mogućih partnera u vlasti direktno kaže – moji predstavnici u vlasti će kršiti zakone i Ustav BiH”, rekao je Genjac.

Vlada FBiH se može formirati odmah, rješenja do Nove godine

To se, kaže on, odnosi na pitanje Godišnjeg nacionalnog programa (ANP) i Akcionog programa za članstvo (MAP) BiH.

“Ta najava znači da bismo mi trebali prihvatiti u vlast za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH nekoga ko će zaustaviti BiH na njenom kretanju prema NATO članstvu. Imajući u vidu značaj i ranije odluke u vezi sa NATO-om i značaj integrisanja BiH u NATO, to je neprihvatljivo. Mi od toga ne možemo niti hoćemo odstupiti. Ni prije kongresa, ni poslije kongresa. Rješenje se mora tražiti na drugi način”, poručio je Genjac.

Anadolu Agency

A, kada je u pitanju Vlada FBiH, navodi Genjac, i tu su stvari više nego jasne.

“Poznato je da njeno formiranje bez ikakvog osnova i bez ikakvog racija uslovljava Dragan Čović tobože tvrdeći da treba usvojiti Izborni zakon BiH koji će se primjenjivati nekada poslije, pa onda bi se tek mogla formirati federalna Vlada. To je jedna onako pomalo logika koja vrijeđa zdrav razum. S jedne strane moramo formirati Vijeće ministara BiH bez uslova, a s druge strane moramo usvojiti Izborni zakon BiH, pa onda formirati Vladu FBiH. To je pristup Dragana Čovića i to zaista vrijeđa zdrav razum i nema govora o tome. Moraju se istovremeno formirati obje Vlade. Vlada FBiH se mogla ovog trenutka formirati time da Dragan Čović predloži kandidata za predsjednika FBiH i da taj proces otpočne”, stava je Genjac.

Rješenja za Vijeće ministara BiH moraju se tražiti na osnovama poštivanja Ustava BiH i zakona.

“Mislim da će tu, ono što možemo očekivati nakon kongresa SDA, jeste jedan pojačan angažman i međunarodne zajednice u pogledu rješavanja ovog pitanja, jer ovo je zaista krupno pitanje. Većina bh. građana, najmanje njih 60 posto želi NATO integracije. Manjina blokira taj proces. Kako to da odlučuje manjina u BiH to je pitanje ustavnih aranžmana koje nismo mi usvojili. I zato koliko god mi, moraju se potruditi i oni koji su skrojili takav ustavni aranžman, naravno sa dobrom namjerom da se završi rat. Ali, u takvom aranžmanu su predviđeni i mehanizmi OHR-a i drugi mehanizmi koji pozivaju i međunarodnu zajednicu i najistaknutije igrače u međunarodnoj zajednici da u ovom rješenju i postizanju kompromisa pomognu. Vjerujem da će se oni dodatno angažovati, pri tome, prije svega, mislim na SAD, Veliku Britaniju i Njemačku i da je moguće pronaći kompromisno rješenje do Nove godine”, kaže Genjac.

Anadolu Agency

SDA će se, navodi, na tome posebno, kao i do sada, angažovati nudeći kompromisna rješenja.

“A, već smo nudili nekoliko puta, ali stalno naglašavajući da Godišnji nacionalni program (ANP) mora otići u Brisel. U kojoj formi o tome se možemo dogovarati, ali on mora otići u Brisel prije ili u toku formiranja Vijeća ministara BiH. Ne može se zaustaviti kretanje BiH prema NATO putu na taj način. Mora otići Godišnji nacionalni program da bi se otvorio MAP za BiH”, naglašava Genjac.

Bez imenovanja članova CIK-a BiH upitan izborni integritet

Negira da bi zbog neusvajanja budžeta institucija BiH do kraja godine od 1. januara 2020. mogla nastupiti potpuna blokada funkcionisanja Trezora BiH.

“Imali smo slične situacije i prije. Ne vidim razlog za blokadu, mislim da postoje mogućnosti proceduralne da Trezor BiH funkcioniše i nakon Nove godine po uzoru na tromjesečne budžetske rashode prethodne godine što je rješenje na nivou BiH. Ne mislim da bi tu mogla nastati dramatična promjena situacije. Ali, mislim da treba sve učiniti i maksimalno se potruditi da se pronađe rješenje do Nove godine u smislu postizanja kompromisa da se dostavi Godišnji nacionalni program i nakon toga da se imenuje Vijeće ministara BiH”, ističe Genjac.

Anadolu Agency

No, problema bi moglo biti u državnim institucijama. Tako u Centralnoj izbornoj komisiji BiH su već za tri člana istekli mandati.

“To jeste problem jer je iduća godina izborna. Trebalo bi, a propisano je koliko vremena prije izbora se moraju imenovati članovi CIK-a BiH. To vrijeme neumitno ističe. To je jedno od pitanja zbog kojeg bi trebalo Vijeće ministara BiH formirati što prije da ne bi ušli u probleme oko CIK-a BiH. A, ako bi ušli u probleme oko CIK-a BiH, onda se dovodi integritet izbornog procesa u pitanje, dovode se naredni lokalni izbori u smislu funkcionisanja regulatornog tijela izbornog, Izborne komisije. To bi dodatno naštetilo kredibilitetu BiH. Zato mislim da je jedno od pitanja koja nalažu da se potrudimo oko nalaženja rješenja i pitanje CIK-a BiH”, naglašava Genjac.

Što se tiče ostalih agencija, kako kaže, ima mogućnost produžavanja mandata sa vršiocem dužnosti dok se ne imenuje direktor.

“Ali, mislim da je jedno od najkritičnijih pitanja integritet Izborne komisije”, upozorava Genjac.

Kaže da ne zna kada će se desiti formiranje parlamentarne većine i rekonstrukcija vlasti u Kantonu Sarajevo, ali da SDA na tome radi.

“Ima razloga za to imajući u vidu dosadašnje rezultate Vlade Kantona Sarajevo. Procjenjujemo da ima razloga da se potrudimo da zamijenimo aktuelnu Vladu Kantona Sarajevo. Kako će to ići, kada će to biti, kada će se uspjeti sa time, ja ne znam u ovom trenutku. Ali, u ime SDA mogu reći da mi tu želju imamo i naravno radit ćemo u tom pravcu”, navodi Genjac.

Izetbegović neosporni politički lider SDA

Generalni sekretar SDA BiH navodi da je uglavnom sve spremno za subotnji 7. kongres SDA BiH. Po broju delegata, kako tvrdi, bit će to najbrojniji i najveći Kongres u povijesti SDA. Sudjeluje 1.346 osoba u svojstvu delegata. Najavljeno je i više od 600 gostiju, predstavnika ambasada, međunarodnih organizacija, nevladinog sektora, političkih stranaka, boračkih udruženja i ostalih gostiju među kojima su i zaslužni dugogodišnji članovi SDA iz svih dijelova BiH.

“Ogroman je to organizacioni zahvat. Uglavnom smo sve pripreme završili. Procjenjujemo da bi sve trebalo biti u redu. S obzirom na to da se radi o zaista impozantnom broju delegata, to na neki način podrazumijeva i izraz volje članstva stranke prilikom glasanja. Jer, to su delegati sa cijelog prostora BiH, iz svih općinskih, kantonalnih i regionalnih organizacija i iz inostranstva. Na kongresu se biraju centralni organi stranke. Dakle, tih 1.346 delegata će izabrati predsjednika stranke, članove Glavnog odbora, Nadzornog odbora, Etičkog odbora i devet potpredsjednika stranke”, navodi Genjac.

Pojasnio je zašto je i kako došlo do toga da Bakir Izetbegović, aktuelni predsjednik SDA, bude jedini kandidat za predsjednika Stranke.

Kandidacioni proces je započet donošenjem odluke na Glavnom odboru SDA o sazivanju kongresa prije dva-tri mjeseca. Potom su 1. augusta dali instrukciju svim općinskim, kantonalnim i regionalnim organizacijama da započnu proces kandidiranja sa vrlo jasnim uputstvom, preciznim navođenjem da svaka organizacija općinska, kantonalna i regionalna, ima pravo da predloži jednog ili više kandidata za predsjednika stranke, te jednog ili više – a najviše devet – kandidata za potpredsjednike stranke.

“Uglavnom su imali mjesec dana za taj konkretni proces kandidiranja, ta mreža organizacija SDA širom BiH. Na kraju smo dobili 50 i nešto imena kandidata za potpredsjednike stranke. Među njima je 28 ispunilo formalno-pravne kriterije da imaju dovoljan broj nominacija. Kada je u pitanju kandidat za predsjednika SDA, sve općinske organizacije – njih 115, organizacija Brčko distrikta, svih šest regionalnih i devet kantonalnih organizacija su predložile samo jednog kandidata, predložili su Bakira Izetbegovića. Dakle, ovdje imamo dvije dimenzije. Pitanje demokratičnosti i pitanje liderstva. Kada je u pitanju demokratičnost, mislim da je ova procedura i zahtjev općinskim organizacijama da predlože jednog ili više kandidat omogućila visok standard predlaganja i demokratičnosti”, kaže Genjac.

On dodaje kako veliki broj delegata, također, na određeni način osigurava dimenziju demokratičnosti.

“Imajući u vidu da je, uz sve to, predložen jedan kandidat, mislim da se može govoriti o tome da je u ovom trenutku gospodin Izetbegović osigurao, na neki način, podršku najšireg članstva, podršku svih općinskih organizacija i da se na taj način etablira kao lider koji nema konkurencije u stranci. To su rezultati predlaganja pokazali. Mi smo svi svjesni turbulencija u svim političkim subjektima, raznoraznih političkih borbi, suprotstavljanja, sukoba, osipanja stranaka, osporavanja liderstva… I mi u SDA smo taj period prošli. Jedan broj kadrova se odvojio od stranke, formirali su svoje političke projekte, manje-više neuspješne. Nakon tog jednog turbulentnog perioda, gospodin Izetbegović je, stalno se nalazeći unutar takve političke borbe – stekao i određena iskustva, osigurao podršku jednim umijećem i, na kraju krajeva, rezultat toga je činjenica da je on u ovom trenutku nesporni politički lider u SDA”, stava je Genjac.

Statut SDA predviđa da se organi stranke biraju tajnim glasanjem između više kandidata, ali i mogućnost ako se za neki organ predloži samo jedan kandidat, da tijelo koje bira – u ovom slučaju kongres – većinom glasova može odlučiti da se izbor izvrši i javnim glasanjem, odnosno aklamacijom.

“Vjerovatno ćemo, imajući u vidu sve ove podatke, koji su već gotove činjenice, to i obaviti, javno glasanje. Mi smo za kongres SDA pripremili i glasačke listiće za tajno glasanje, ali ćemo ponuditi kongresu pitanje, iz razloga racionalnosti i uštede na vremenu, da se izbor predsjednika obavi javnim glasanjem, jer već imamo kandidata. Procjenjujem da će kongres prihvatiti to da se obavi javno glasanje i mislim da ćemo na taj način uštediti vremena. Jer, imamo vrlo opširan dnevni red, vrlo zahtjevna glasanja i brojanja glasačkih listića, tako da računam da će to brojanje trajati do kasno u noć”, kaže Genjac.

Ključna mjesta u SDA i ostalim konstitutivnim narodima

Generalni sekretar SDA navodi kako će stranka i u budućnosti pokušati da među rukovodstvom ima i veći broj pripadnika drugih konstitutivnih naroda, osim bošnjačkog, i ostalih.

“Nakon što je u osnivačkom aktu, osnivačkoj deklaraciji navedeno da je SDA stranka muslimanskog povijesnog kruga, na narednim kongresima koji su održani odmah poslije rata definisanje i određenje stranke u Statutu, u prvom članu je predefinisano u smislu da je to stranka političkog centra, narodnog političkog centra i svih građana BiH koji podržavaju politički program stranke. Već u ovoj definiciji imamo politički centar, narodna stranka, svi građani koji podržavaju program. I do sada smo imali tendencija i nastojanja da se i u tijelima i organima stranke nalazi taj multietnički karakter i predstavljanje svih naroda u tijelima stranke. Međutim, sada smo se odlučili da eksplicitno, na obavezujući način u Statutu stranke i izbornim pravilima te norme preciziramo na način da je sada obavezno da u rukovodstvu stranke mora biti najmanje po jedan predstavnik konstitutivnog naroda, da u Predsjedništvu stranke također mora biti po jedan od svih članova konstitutivnih naroda, među 31 članom”, ističe Genjac.

Na nižim organima, u kantonalnim, regionalnim, općinskim organima, gdje god je moguće, u predsjedništvima i izvršnim odborima, vodit će se računa, navodi Genjac, da bude po jedan predstavnik konstitutivnog naroda.

“Na taj način mi materijaliziramo ovu najavu gospodina Izetbegovića da će stranka ubuduće nastojati da se još više otvori, da bude prezent interesa svih bosanskih patriota i da bude na neki način politički projekat i medij za političku borbu bosanskohercegovačkih patriota”, stava je Genjac.

Anadolu Agency

Ogroman posao ih, kaže, čeka nakon kongresa.

“Naime, kao i svaka stranka koja je dugo na vlasti, vremenom nastaje usporavanje, uspavljivanje struktura na terenu, uspavljivanje kadrova, zanemarivanje rada određenih dijelova stranke, sebične interese… Ono što nas po proceduri čeka su neposredno izbori za niže organe. Jer, mi smo ovaj put obrnuto išli – prvo centralni organi se biraju, pa onda niži, općinski, kantonalni i regionalni. Prije je to bilo drugačije, suprotno od toga. S obzirom na to da ćemo dobiti centralne organe prije, imat ćemo mogućnost da predsjednik stranke, Predsjedništvo stranke i Kolegij stranke snažnije vode taj proces izbora te strukture na nižim nivoima organizovanja, da se usmjeri na osvježivanje stranke”, kaže Genjac.

Niko na jednoj poziciji ne može biti više od tri mandata

U tom smislu, navodi, ide i odredba Statuta da niko ne može biti više od tri mandata na jednoj poziciji, da niko ne može biti predsjednik na dva nivoa što su do sada imali.

“Vjerujem da će sve to i ove statutarne pozicije i ova mogućnost da izabrani centralni organi kontrolišu začajnije proces da bi to moglo rezultirati time da osvježimo stranačku infrastrukturu, da je podmaldimo, da se na neki način osjeti i nova snaga što mislim da je neophodno. Dalje moramo riješiti pitanje konkretnih zaduženja u stranci, snažnijih, određenijih… Mi smo do sada imali potpredsjednike koji nisu imali zaduženja tako da smo imali situaciju da mnogi ljudi nose velike turbane i velika prava, ali nemaju odgovornosti i obaveza. Sada ćemo striktno svakog potpredsjednika zadužiti za određenu oblast i područje djelovanja, pa će za svaki kanton biti zadužen po jedan potpredsjednik, za rad sa dijasporom, za rad sa međunarodnim političkim strankama i organizacijama. Tako da će svako imati svoje područje djelovanja i svoje područje odgovornosti”, ističe Genjac.

Namjeravaju da se posebno angažuju oko dijaspore. Genjac podsjeća kako je SDA pokušavala to pitanje riješiti više puta, uspostavom državnog ministarstva, ali da to nije bilo moguće zbog, kako je naveo, opstrukcija srpskog i hrvatskog političkog faktora.

“A, ogroman je broj građana van BiH. Ogroman je to potencijal, ogromna snaga. Nastojat ćemo da nekakvim stranačkim strukturama kroz državne institucije koliko god je to moguće osiguramo značajnije jačanje odnosa sa dijasporom. Pri tome je slijedeći korak i aktivnost koja je vrlo bitna i vezana usko sa tim pitanjem registracija birača za Srebrenicu, jer su naredne godine lokalni izbori. Ogroman je potencijal birača iz Srebrenice koji su u dijaspori i ukoliko se na pravi način odazovu i ukoliko se postigne jedinstvo oko jednog kandidata za načelnika, mi bismo mogli vratiti Srebrenicu na način da ponovno Bošnjak bude načelnik te opštine. Mislim da je to izuzetno važno”, naglašava Genjac.

Moraju riješiti, veli, i pitanje organizacije, Asocijacije Žena, koje sada jesu FATMA i Asocijacija Žene kroz ujedinjene u organizaciju Žene SDA.

“Također, Asocijacija mladih je potpuno inovirana. Moramo utvrdiiti pravila djelovanja da bi i mladi na produktivniji način djelovali unutar stranke… To su neke od najprioritetnijih stranačkih aktivnosti i, naravno, tu ostaju ove aktivnosti u državnim tijelima, izvršnim i zakonodavnim imajući u vidu izborni rezultat i zastupljenost kadrova SDA na svim nivoima vlasti”, rekao je Genjac.

Hayat pratite putem aplikacija za iPhone/iPad & Android uređaje, a sve naše kanale gledajte UŽIVO putem servisa 'GLEDAJ Hayat' na aplikacijama i portalu. Sve propuštene emisije i najbolje serije unaprijed gledajte u videoteci ‘Hayat PLAY’.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu hayat.ba krši vaše autorsko, lično ili drugo pravo ili interes, možete zahtijevati objavu odgovora ili ispravke. Slučaj će biti u najkraćem roku razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni ili ispravljeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe. Sve pritužbe kao i prigovore možete slati na e-mail adresu digitala@hayat.ba. Materijal poslat na ovu e-mail adresu će se smatrati pravovaljanim. Svi drugi oblici prigovora neće se smatrati relevantnim i portal hayat.ba nema obavezu postupiti po istim.

NAJNOVIJE

NOVA AUSTRALSKA STUDIJA: KAFA SMANJUJE RIZIK OD RAZVOJA CIROZE JETRE

0
Poznato je da previše kofeina može izazvati nesanicu, nemir i ubrzani rad srca, ali u većini slučajeva kafa je dobra za zdravlje.