HAYAT.BA OBJAVLJUJE: PROČITAJTE PRESUDU EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U SLUČAJU FATE ORLOVIĆ

Evropski sud za ljudska prava (ECHR), u slučaju Orlović i drugi protiv Bosne i Hercegovine, jednoglasno je presudio da je došlo do kršenje člana 1. Protokola br. 1 (zaštita imovine) iz Evropske konvencije o ljudskima pravima, saopćeno je iz ovog suda.