MENADŽMENT

Elvir Švrakić

CEO

Alma Švrakić

Direktorica programa

Aida Mahmutović

Zamjenica direktorice programa

Senad Omerašević

Direktor IPP

Fatima Guska

Direktorica marketinga

Igor Todorovac

Direktor digitalnog sektora

Jadran Ibrulj

Direktor produkcije

Nermin Karačić

Direktor IT sektora

Nazifa Karić

Izvršna direktorica računovodstva

Nezir Ćano

Direktor tehničkog sektora

Dženeta Hamidović Mrnđić

Izvršna direktorice sektora kadrovskih i pravnih poslova

Sanela Junuzović

Kupovina programa (programme acquisition)

Nebi Ramani

Izvršni direktor logistike

UREDNICI

Džena Zeničanin

Urednica

Sanela Junuzović

Urednica

Amela Gadžo

Urednica

Amir Saletovič

Urednik portala Hayat.ba

Lejla Skenderagić

Urednica

Veldin Čustović

Urednik

Emir Ovčina

Urednik

Sabina Šišić

Urednica

Ana Bavrka

Urednica

PR SEKTOR

Džena Zeničanin

Externi PR

Emir Ovčina

Interni PR (Promocija programa)