JAUCI PARALI NEBO IZNAD KAKNJA: MALENU DŽENU U KABUR SPUSTIO OTAC MURIS

Slomljen od bola Muris Gadžun, nosio je maleni tabut do kabura u koji je spustio svoju kćerku. Džena je tek počela uživati u djetinjstvu koje je prekinula gorka sudbina.