MUK U ČARŠIJI, BREZA TUGUJE ZA SVOJIM RUDAROM

Dva dana poslije pogibije 44-godišnjeg rudara Alije Zazana na transportnoj traci u jami Kamenica 270 metara pod zemljom u Brezi je muk. U brezanskoj čaršiji nikome nije do razgovara, svi su u nevjerici da je jama odnijela još jedan život.