NAJNOVIJA VIJEST O MALČANSKOM BERBERINU: PROMIJENIO JE IZGLED

Marko Živić, koji se lice u lice našao sa berberinom opisao je kako je tačno Ninoslav izgledao u trenutku kada je pronađena Monika Karimanović, dakle deset dana poslije bježanja.