OVDJE POGLEDAJTE ONLINE IZLOŽBU ‘MEVLUD U KULTURI BOSANSKOHERCEGOVAČKIH MUSLIMANA’

Izložbu čini 15 panela koji predstavljaju autore mevluda u Bosni i Hercegovini: Ali-dede Bošnjaka, Sulejmana Čelebija, Saliha Gaševića, Muharema Dizdarevića, Arifa Sarajliju, Safet-bega Bašagića, hafiza Seida Zenunovića, Musu Ćazima Ćatića, Sejfullaha Prohu, Rešada Kadića, Ešrefa Kovačevića i Mustafu Jelovca.

Rukopisi i štampana djela ovih autora čuvaju se u fondovima Biblioteke.

Izložbeni paneli obogaćeni su i drugom građom iz fondova Gazi Husrev-begove biblioteke, kao što su rukopisi i zbirke mevluda, arhivski dokumenti koji se odnose na obilježavanje mevluda u BiH, te muzejski eksponati koji su tradicionalno bili nezaobilazni dio mevludskih svečanosti. Autori izložbe su uposlenici Gazi Husrev-begove biblioteke.

Izložba ima za cilj ukazati na duboko ukorijenjenu tradiciju učenja mevluda na prostorima Bosne i Hercegovine, koja je prema dosadašnjim saznanjima započela već u 16. stoljeću sa mevludom Ali-dede Bošnjaka.

Mevlud se na našim prostorima učio i uči u raznim prilikama, ali prvenstveno tokom hidžretskog mjeseca rebiu-l-evvela, odnosno 12. dana ovog mjeseca, kada se rodio posljednji Allahov poslanik, Muhammed, a.s. Izložba “Mevlud u kulturi bosanskohercegovačkih muslimana” je retrospektiva onoga što su Bošnjaci napisali o pejgamberu Muhammedu, a.s., a uvidom u sadržaj novijih izdanja mevluda evidentno je kako inspiracija još traje i lijepe riječi o Allahovom Poslaniku još se ispisuju.

Izložbu je moguće pregledati na ovom linku. Radi boljeg prikaza na mobitelu, potrebno je instalirati Prezi Viewer aplikaciju:

– Android – Prezi Viewer

– Iphone – Prezi Viewer

– ili pregledajte u Chrome pregledniku koristeći OVAJ LINK.