Tag: Adnan Bajrić

NAJNOVIJE

VLADA DALA SAGLASNOST ZA DODJELU KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU UGLJA U OPĆINI...

Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je odluku o pristupanju provođenju procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine - mrkog uglja na području općine Kakanj.