Tag: ISIL

NAJNOVIJE

OPĆINA CENTAR – ZA NASTAVAK PROJKETA GASIFIKACIJE 170.000 KM

U ulicama Nahorevska i Svetozara Ćorovića na području općine Centar Sarajevo započeli radovi u okviru četvrte faze izgradnje distributivne gasne mreže u naseljima Kromolj, Slatina, Poljine, Šip i Nahorevo.