Tag: mercator

NAJNOVIJE

JAHIĆ: U SLUČAJU GENOCIDA KULTURA PAMĆENJA TREBALA BI ZAMIJENITI KULTURU SJEĆANJA

Akademik Dževad Jahić smatra da je negiranje genocida sintagma koja je apsurdna i sablasna, a jezički ilustrira da se radi o historiji i prostoru, nesretnom prostoru, koji se nikada, barem savremenici to ne pamte, ne uspijeva 'popeti na zelenu granu'.