Tag: Mili

NAJNOVIJE

BRZA SARADNJA TUŽILAČKIH I POLICIJSKIH INSTITUCIJA KLJUČNA ZA EFIKASAN RAD

0
Saradnja Tužilaštva BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH će se intenzivno nastaviti i u narednom periodu, uz što bržu komunikaciju između dvaju institucija, jer je brza saradnja tužilačkih i policijskih institucija ključna za efikasan rad na predmetima organizovanog i međunarodnog kriminala i drugih krivičnih djela iz nedležnosti i djelokruga rada ovih institucija.