Tag: Preporod

NAJNOVIJE

NATO: USPOSTAVLJEN SIGURNOSNI MEHANIZAM IZMEĐU

Mehanizam uljučuje stvaranje "vruće linije" između Grčke i Turske, kako bi se olakšalo uklanjanje sukoba na moru ili u vazduhu