Tag: ryan

NAJNOVIJE

OD SUTRA SVE OPĆINE U KS PRIMAJU ZAHTJEVE ZA ISPLATU DJEČIJEG...

0
Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, koji je Skupština Kantona Sarajevo donijela 18.12.2021.g., propisano je da porodice sa troje ili više djece ostvaruju pravo na dodatak na djecu uvećan za 10% za svako dijete, što znači da sve ove porodice ostvaruju navedeni dodatak na djecu bez cenzusa.