Tag: Ured Vijeća Evrope u BiH

NAJNOVIJE

LABORATORIJA ZA VODE AVP SAVA – RIJEKA SPREČA NAJZAGAĐENIJA, UNA NAJČISTIJA

0
Agencija za vodno područje rijeke Save (AVP Sava) ima šest sektora, a jedan od njih je Sektor laboratorije za vode u okviru koje rade tri odjeljenja - za biologiju, hemiju i odjeljenje za uzorkovanje i otpadne vode.