Tag: vijesti najava

NAJNOVIJE

UPFBIH ZAHTJEVA OD DOMA NARODA PARLAMENTA BIH: PRODUŽITI ROK ZA PODNOŠENJE...

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine traži od delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH da podrže izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost BiH, u smislu produženja roka za podnošenje prijave i plaćanje PDV-a, a koje je ranije usvojio Predstavnički dom Parlamenta BiH.