Tag: Vozač

NAJNOVIJE

ŠTA MISLITE, DA LI SU KVALITETNIJA JAJA OD STARE ILI MLADE...

Masa jaja mjerena je na posebnoj tehničkoj vagi sa tačnošću 0,01 grama, dužina i širina jednostavnom priborom sa tačnošću od jednog milimetra