SAD POTPISALE NOVI SPORAZUM PROTIV ABORTUSA

‘Deklaracija ženevskog konsenzusa’ poziva države da promiču ženska prava i zdravlje, ali bez prava na abortus, i ona je dio administracije Donalda Trumpa koja pokušava reorijentirati vanjsku politiku SAD-a ka konzervativnijem pristupu, čak i uz cijenu otuđenja od dugogodišnjih američkih saveznika.

Glavni članovi ovog konsenzusa su Brazil, Egipat, Mađarska, Indonezija i Uganda, a među ostalih potpisnicima nalaze se i Bjelorusija, Sudan, Libija, Bahrein, Saudijska Arabija i neke druge islamske zemlje.

Većina zemalja potpisnica se nalazi među najlošijim zemljama po žene na svijetu po indeksu Univerziteta u Georgetownu o ženskoj sigurnosti.

Jedina zemlja koja se nalazi u 20 najkvalitetnijih zemalja na svijetu za život žena je upravo SAD.