U VIJEĆNICI ODRŽANA VELIKA SVEČANOST: AMUS NAGRADIO NAJISTAKNUTIJE

U sarajevskoj Vijećnici održana je dodjela godišnjih nagrada AMUS-a.

Nagrade su dobili:

  • Moamer Balihodžić, Dino Rešidbegović, Goran Bregović, Lana Paćuka, Tamara Karača Beljak, Mirko Šenkovski-Geronimo, Letu Štuke, Aldin Kurić Al’Dino, Emir Mejremić, Damir Galijašević, Edin Dervišhalidović/Dino Merlin, Dražen Kosorić, Džemaludin Latić, Hor Pontanima, Fatima Hadžić, Zlatan Fazlić Fazla, Elvidin Edo Krilić, Almir Hukelić Aka, Sead Lipovača Zele, Helem Nejse, Alma Švrakić. Nagradu za životno djelo za 2018. godinu dobio je Husein Kurtagić (posthumno), te nagradu za životno djelo za 2019. godinu Ljubica Berak.

1. Moamer Balihodžić

Moamer Balihodžić rođen je 1983. u Jajcu. Osnovno muzičko obrazovanje stekao je u muzičkoj školi u Bugojnu. Obrazovanje je nastavio u Srednjoj muzičkoj školi u Zenici. Završio je dva smjera: muzičar općeg smjera i muzičar instrumentalist – harmonika. Kao harmonikaš ostvario je zapažene rezultate i osvojio mnoge nagrade. Muzičku akademiju završio je u Sarajevu također na dva odsjeka. Diplomirao je na odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju, a studij kompozicije je završio i diplomirao u klasi prof. dr. Dine Rešidbegovića. Komponovanje je usavršavao kod istaknutih profesora, a istakao se i kao dirigent za šta je dobio određena priznanja. Bavi se pedagoškim radom. Zaposlen je u Osnovnoj muzičkoj školi Mladen Pozajić u Sarajevu.

2. Dino Rešidbegović

Dino Rešidbegović rođen je u Sarajevu 1975. godine. Diplomirao i magistrirao kompoziciju na univerzitetu za muziku i umjetnost u Beču. Doktorirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu 2016. godine. Dobitnik je internacionalnih nagrada. Vanredni profesor je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.  Stalni je član Austrijskog udruženja kompozitora. Suosnivač je INSAM-a Instituta za savremenu umjetničku muziku. Djela su mu izvedena u značajnim salama u Evropi, SAD i Japanu. Autor je muzičkog sistema oslobođenog od tonskih visina i sistema notacije elektroničke i elektroakustičke muzike. Aktivan je i kao izvođač vlastitih kompozicija koje sadrže sintetizatore zvuka.  

3. Goran Bregović

Goran Bregović rođen  je 1950.  godine u Sarajevu. Najpoznatiji je kao osnivač, producent, gitarista i vođa sarajevske rock grupe Bijelo dugme što ga ubraja među najistaknutije predstavnike Sarajevske škole pop rocka i Jugoslavenske pop i rock scene. Nakon prestanka sa radom u Bijelom Dugmetu, počeo je komponovati muziku za filmove. Za muziku u filmu Dom za vješanje, Bregović je osvojio nagradu Zlatna palma na Festivalu igranog filma u Puli 1990. godine, kao i druge nagrade. Tokom svoje pet decenija duge karijere komponovao muziku za poznate svjetske pjevače. Album “Three Letters From Sarajevo” namijenjen je  svjetskom tržištu te je na njemu moguće čuti nekoliko jezika, a riječ je o muzici koja spaja različite kulture.

4. Lana Paćuka

Lana Šehović Paćuka rođena je u Sarajevu. Diplomirala, magistrirala i doktorirala je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Danas je na poziciji  šefice Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju ove institucije. Naučne radove izlagala je na simpozijima  u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj i Češkoj. Do sada je objavila više od dvadeset  naučnih radova u muzikološkim publikacijama u zemlji i regionu, dok se na međunarodnom planu ističu tekstovi o eminentim protagonistima muzičkog života BiH a bila je i dijelom ekspertnog tima za upis sevdalinke na UNESCO-vu  Reprezentativnu listu nematerijalne  kulturne baštine čovječanstva.

5. Tamara Karača Beljak

Tamara Karača Beljak diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Na Muzičkoj akademiji predaje predmete iz oblasti etnomuzikologije. Prodekanesa je za nastavu i studentska pitanja. U istraživačkom radu primarno je usmjerena na vokalne stilove Bosne u Hercegovine. Svoja istraživanja predstavlja na domaćim i inozemnim konferencijama te u znanstvenim časopisima i zbornicima radova.  Urednica je pet zbornika radova. Autorica je više radijskih i televizijskih serijala posvećenih tradicijskoj muzici BiH. Također je priredila niz antologijskih audio izdanja vezanih za bosanskohercegovačku tradicijsku muziku. Voditeljica je ansambla Etnoakademik koji djeluje na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.

6.Mirko Šenkovski – Geronimo

Mirko Šenkovski – Geronimo rođen je u Skoplju u Makedoniiji, a odrastao u Slavonskom Brodu u Hrvatskoj. Muzičku karijeru započeo je u najpoznatijoj brodskoj rock (heavy metal) grupi te se još tada  istakao iznimnim vokalnim sposobnostima. Nakon pauze, koju je, kako sam kaže napravio iz razloga lične naravi, na scenu se vraća kao autor i izvođač. Iznimno naglašena kreativnost kao i ličan i prepoznatljiv autorski stil, Mirka Šenkovskog su za kratko vrijeme učinili jednim od najtraženijih autora u regionu.Trenutno radi kao autor pjesama sa najvećim zvijezdama regije.

7. Letu Štuke

Sarajevska grupa Letu štuke nastala je 1986. godine kada su je oformila četiri sarajevska srednjoškolca, Admir Ahmetović, Damir Terzić, Nedim Sinanović i Dino Šaran. Bend je bio prihvaćen kao lokalna sarajevska koncertna atrakcija potkraj 80-tih godina prošlog vijeka kada slijedi veća pauza u radu benda.Uz upornost Dine Šarana, te uz veliku podršku aranžera, producenta i perkusioniste Đani Pervana u februaru 2005. grupa Letu Štuke, u nešto izmjenjenom prvobitnom sastavu, ponovno ulazi u studio i napokon, nakon 17 godina iščekivanja počinju sa snimanjem svog prvog studijskog albuma.

8. Al’ Dino

Al’ Dino rođen u Jajcu, 1970. Godine  kao Aldin Kurić kantautor je zabavne i etno-pop muzike. Osnovnu i srednju muzičku školu završava u rodnom Jajcu, a u Njemačkoj  školu jazza. U svojoj petoj godini života uči svirati gitaru, a slijede harmonika, klavir i bas. Pjevati je počeo tek u srednjoj školi. Jedan je od predstavnika novog pravca u bosanskohercegovačkoj zabavnoj i pop muzici, koji uz klasični šlagerski aranžman uključuje etno-pop prizvuk bosanskohercegovačkog i balkanskog podneblja. Učesnik je nekoliko domaćih festivala. Autor je mnogobrojnih velikih hitova koji su obarali rekord slušanosti te čiji autorski rad ima naklonost muzčkih stručnjaka, ali  i publike.

9. Emir Mejremić

Emir Mejremić rođen je 1987. godine u Gradačcu. Srednju muzičku školu Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju završava u Tuzli, a Akademiju umjetnosti odjek za za horsko i orkestarsko dirigovanje  u Banjoj Luci. Master studij na Odsjeku za orkestarsko dirigovanje upisuje i završava u Sarajevu sa najvišom ocjenom 10, te biva proglašen za „Zlatnu značku Univerziteta u Sarajevu“. Trenutno je zaposlen na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu kao viši asistent na Odsjeku za orkestarsko dirigovanje. Komponira mnogobrojna djela klasične muzike te  autorski dosprinosi stvaranju klasičnog repetoara BiH.

10. Damir Galijašević

Damir Galijašević rođen je 1996. godine u Rijeci. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Tešnju. Studira na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Kao samostalni muzičar ili sa privatnim ansamblom pratio je najistaknutije interpretatore sevdalinke BiH današnjice, a kao instrumentalista, rukovodilac festivalskih orkestara, kompozitor i aranžer učesnik je svih važnijih festivala u BiH i regionu. Njegovo autorsko stvaralaštvo naslanja se isključivo na tradicijske muzičke oblike naroda BiH, a naročito na sevdalinku. Svojim kompozitorskim i aranžerskim radom, prema mišljenju brojnih stručnjaka i poznavalaca bosanske tradicionalne pjesme, njeguje bosanski duh i stvara na temeljima bosanske tradicionalne muzike.

11. Edin Dervišhalidović/ Dino Merlin

Edin Dervišhalidovićje najpoznatiji bosanskohercegovački kantautor i jedna od najvećih i najpopularnijih muzičkih zvijezda u ovom dijelu svijeta. Počeo je kao idejni vođa, kompozitor, tekstopisac i pjevač pop-rock grupe Merlin. Solo karijeru započinje 1991. godine pod umjetničkim imenom Dino Merlin. Ukupni opus autorskih pjesama broji više od 150, a mnoge od njegovih pjesama smatraju se evergreenim-a i među najpoznatijim i najslušanijim su u regiji. Dobitnik je više nagrada i priznanja u oblasti muzike, kulturnog stvaralaštva i humanitarnog rada. Od 2012 – 2018. obnašao je funkciju prvog Predsjednika Skupštine Udruženja „Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca“- AMUS.

12. Dražan KOSORIĆ

Dražan Kosorić studije kompozicije i harmonike završio je na Državnoj muzičkoj akademiji u  Ukrajini. Magistrirao je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Autor je simfonijske, kamerne, instrumentalne i vokalno-instrumentalne muzike. Djela su mu izvođena u Ukrajini, Rusiji, Litvaniji, Poljskoj, Italiji, Češkoj, Slovačkoj, Austriji, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Crnoj Gori, Makedoniji, Švedskoj, Njemačkoj, Norveškoj, Bugarskoj, Bjelorusiji, Portugalu, Kini, Singapuru i BiH. Dobitnik je mnogobrojnih prestižnih nagrada. Njegove kompozicije izvodili su  mnogobrojni svjetski solisti. U zvanju je vanrednog profesora na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom  Sarajevu.

13. Džemaludin Latić

Džemaludin Latićje pjesnik, dramski i prozni pisac, esejist, prevodilac, univerzitetski profesor. Završio je Fakultet islamskih nauka i Filozofski fakultet u Sarajevu, magistrirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku svjetske književnosti, doktorirao na Fakultetu islamskih nauka o temi: Stil kur’anskoga izraza, gostujući profesor-istraživač na Sultan Fatih Mehmed Vakif univerzitetu u Istanbulu. Do sada je objavio 7 knjiga poezije. Napisao je više od dvije stotine ilahija i kasida. Objavio je i pet knjiga iz oblasti tefsira..Dobitnik je najviših nagrada i priznanja za poeziju u Bosni i Hercegovini. Autor je dvije drame. .Prema njegovoj poemi Srebrenički Inferno maestro Đelo Jusić je napisao muziku za istoimeni oratorij.

14. Hor Pontanima 

Hor Pontanima  oformljen je u 1996. godine u Sarajevu kao projekt Interreligijske službe Oči u oči, odnosno, današnjeg Udruženja Pontanima. Osnovan je kako bi, nakon rata doprinjeo pomirenju. Osobitost hora je da okuplja ljude iz svih religija i uvjerenja, koji se bave muzikom ili vole pjevanje. Na koncertima i nastupima hor izvodi muziku svih religijskih zajednica današnje BiH te afro-američke i krišna kompozicije. U svom repertoaru  njeguje i svjetovnu muziku različitih kultura sa područja cijelog Balkana. Do danas izveli su više od 400 nastupa, koncerata i susreta, a Hor je dobitnik i mnogobrojnih nagrada.

15. Fatima Hadžić

Fatima Hadžić  je vanredna profesorica muzikologije na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Završila je studij klavira i muzikologije, a zatim magistrirala i doktorirala na Odsjeku za muzikologiju na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, gdje je danas i Vanredna profesorica. Profesionalno iskustvo je stjecala kao članica radnih, organizacionih i programskih odbora simpozija u organizaciji Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine i Nacionalnog komiteta za BiH, a bila je i predsjednica Muzikološkog društva FBiH.

16. Zlatan Fazlić Fazla

Zlatan Fazlić Fazla rođen je 1959 u Sarajevu. Osnivač je grupe Papiga s kojom je objavio prvu LP-ploču. Nakon raspada grupe nastavlja pisati tekstove za druge grupe i pjevače. Prepoznat je i kao autor muzike za tv serije, filmove, pozorišne predstave. Smatra se da stvara bezvremenske hitove koji duboko utječu na razvoj pop kuture današnjice te svojim autorskim djelom postavlja kriterij prepoznavajući ljepotu stvaralaštva kao izvor vrijednosti što se u njegovim djelima prepoznaje kao osnovna karakteristika. Dugogodišnje iskustvo rada u oblasti autorstva svrstavaju ga u red najznačajnijih autora regiona

17. Elvidin Krilić

Elvidin Krilić, eminentni bosanskohercegovački umjetnik, poznatiji kao Edo Krilić, rodjen je u Sarajevskoj porodici koja je njegovala tradicionalnu bosansku SEVDALINKU. Srednju muzičku školu odjek za klarinet pohađa u Sarajevu, a nakon toga nastavlja studij na Muzičkoj akademiji. Pored izvođačkog rada bavi se komponovanjem i aranžiranjem pjesama koje i danas žive. U Austriji počinje karijeru kao profesor muzike. Završava i konzervatorij, odsjek za harmoniku, te time kompletira svoje muzičko obrazovanje. I dalje aktivno sarađuje sa mnogim zvijezdama estrade, ali i nesebično pomaže mlade talente koji tek treba da zauzmu svoje mjesto u muzičkom svijetu.

18.  Almir Hukelic Aka

Almir Hukelić Aka rodjen je u Sarajevu 1964. godine..Gitarist, instrumentalist, kompozitor, aranžer, producent, mentor i osnivać Aka_Demije Pink Panter. U svojoj karijeri koja traje neprekidno 40 godina, osvojio je mnoge nagrade  za svoj umjetnički rad na estradnom polju. Snimio je više od 2000 pjesama za mnoge pjevače te ima 3 instrumentalna albuma. Aka svira skoro sve žičane instrumente. a najdraži su mu; gitara, bosanski saz i buzuki. Mnogo talenata je prošlo kroz njegov mentorski rad a neki su se pojavljivali na raznim takmičenjima u regiji.

19. SEAD LIPOVAČA Zele 

SEAD LIPOVAČA Zele  je osebujni i unikatni umjetnik, gitarist, kompozitor producent, koji je Istoku približio Zapad, a Zapadu donio duh istočne mistike i balkanskog šarma, te je svojom muzikom otvorio mnoga vrata na koja su drugi bezuspješno kucali. Danas, nakon više od 35 godina karijere s Divljim Jagodama I više od 3 000 000 prodanih nosača zvuka, iza sebe ima veliki muzički opus I sa više od 1500 odsviranih koncerata i 27 snimljenih albuma, te veliku listu muzičara i izvođača za koje je također stvarao. Zvuk njegove gitare govori umjesto njega.

20. HELEM NEJSE

Helem nejse je nastao u Sarajevu, a za sebe kažu da su konglomerat čija je sfera poslovanja jako široka. Oni su muzičari, radijski voditelji, glumci, a iza sebe imaju dva studijska albuma, teatarski komad „Sarajevski Dani Terorizma“, radijsku emisiju  te animiranu seriju. Rasprodani tiraž njihovog albuma prvjenca „Go u gostima“, objavljenog u aprilu 2017.godine ovom bendu otvara regionalnu perspektivu. Helem nejse godinama sarađuje sa Dubiozom Kolektiv, Markom Louisom, Edom Maajkom, Frenkijem i mnogim drugim velikim imenima na regionalnoj sceni, a do sada su imali priliku svirati na brojnim festivalima.

21. ALMA ŠVRAKIĆ

Nemogućnost da upise odsjek Muzikologije na Muzičkoj Akademiji jer 1992. godine ta katedra zbog ratnih okolnosti nije postojala, Almu Švrakić nespriječava da svoj istraživački put prema suštini muzike nastavi kroz studij i rad na televiziji. Mnogobrojni projekti ispunjeni strašću prema muzici konstantno je usmjeravaju prema okupljanju znalaca čija djela pretvara u sadržaje namjenjene slušaocu. Rad na Hayat TV-u, potom osposobljavanje udruženja, kreiranja raznih muzičkih djela, producentskih izazova vode je do projekata koje je kreirala kao platforme na kojima će djela ovog doba stvarati kompozitori pop, klasične te narodne muzike. Svojim najvećim muzičkim dostignućem smatra Eyof, Ceremoniju otvaranja koju vodi od prve do posljednje minute.

22. Husein Kurtagić

Husein Kurtagić je rođen u selu Bihovi kod Trebinja. Bio je osmo dijete svojih roditelja. Krajem 1945. godine izgubio je vid, igrajući se sa svojim vršnjacima bombom zaostalom iz drugog svjetskog rata. Školovao se u specijalnoj školi za slijepe u Zemunu, gdje je završio srednju muzičku školu i gimnaziju. Sa nepunih 17 godina, postao je vokalni solista na Radio Sarajevu i napravio prve snimke izvorne narodne muzike. Njegove prve ploče naišle su na oduševljenje publike i uz Safeta IsovićaHimzu PolovinuNadu Mamulu. Jedan je od natiražnijih pjevača tog vremena. Pisao je muziku, najčešće na vlastite tekstove. Njegova pjesma “Ne klepeći nanulama” smatra se najpopularnijom i najprodavanijom pjesmom napisanom ikada u duhu bosanske sevdalinke. Pjevao ja na svim kontinentima. Omiljeni je narodnjak Josipa Broza Tita pred kojim je nastupao više od 10 puta. Bio je također poznati šahista, estradni organizator i menadžer, novinar, direktor humanitarne organizacije SOS u Sarajevu. Napisao je i izdao knjigu „Muzika mog vremena“, u kojoj je opisao nastanak muzičkog stvaralaštva i estrade od Drugog svjetskog rata pa do danas. Umro je i sahranjen u Sarajevu 2008. godine. Ostaje upamćena izjava sa njegovog ispraćaja « iako slijep od svoje šeste godine života, vidio mnogo dalje od onih koji zaista vide!

23. Berak Ljubica

Visok nivo interpretacije Ljubice Berak, njen doprinos muzičkom životu Bosne i Hercegovine dugih pet decenija, te izuzetno zalaganje za očuvanje muzičke tradicije Bosne i Hercegovine, s punim pravom ovu veliku interpretatoricu svrstava u red onih kojima bez sumnje pripada nagrada za životno djelo. Kompozitorskim radom bavi se od 1969. godine. Autor je nekoliko desetina kompozicija koje su na festivalima i nosačima zvuka interpretirali najistaknutiji izvođači narodne muzike bivše Jugoslavije. Krunom u bogatoj muzičkoj i stvaralačkoj karijeri Ljubice Berak smatra se period agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992.-95. Osim autorskog i izvođačkog djelovanja, Ljubicu Berak za ovu AMUS-ovu nagradu dodatno kvalificira i njen pedagoški rad. Kao korepetitor vokalne tehnike i interpretacije bila je angažirana u Muzičkoj produkciji RTV BiH, te je tako odškolovala  desetine mladih izvođača, koji su danas aktivni na muzičkoj sceni BiH. Ljubica Berak i danas je aktivna, iako zbog zdravstvenog i emotivnog stanja nakon gubitka supruga, dosta manje nastupa. Lik i djelo Ljubice Berak cijeni se među kolegama. Jedna je od posljednjih živih legendi bosanskog sevdaha, te je, samim time, vrijedna svakog poštovanja.

U fotogaleriji pogledajte kako je večeras bilo u sarajevskoj Vijećnici:

Hayat pratite putem aplikacija za iPhone/iPad & Android uređaje, a sve naše kanale gledajte UŽIVO putem servisa ‘GLEDAJ Hayat‘ na aplikacijama i portalu. Sve propuštene emisije i najbolje serije unaprijed gledajte u videoteci ‘Hayat PLAY’.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu hayat.ba krši vaše autorsko, lično ili drugo pravo ili interes, možete zahtijevati objavu odgovora ili ispravke. Slučaj će biti u najkraćem roku razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni ili ispravljeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe. Sve pritužbe kao i prigovore možete slati na e-mail adresu digitala@hayat.ba. Materijal poslat na ovu e-mail adresu će se smatrati pravovaljanim. Svi drugi oblici prigovora neće se smatrati relevantnim i portal hayat.ba nema obavezu postupiti po istim.

NAJNOVIJE